FREE SHIPPING untuk pembelian RM60 ke atas
Terma & Syarat

Selamat datang ke kedai dalam talian WardahKu. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah ini terpakai untuk semua pengunjung dan pengguna WardahKu. Anda terikat dengan terma dan syarat ini sepanjang anda berada di www.wardahku.com.

 

Am

Kandungan terma dan syarat boleh berubah, dipindahkan atau dihapuskan pada bila-bila masa. Harap maklum bahawa YC Fabric E Store mempunyai hak untuk mengubah kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan undang-undang terma dan syarat ini, YC Fabric E Store akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.

 

Kandungan & Hak Cipta Laman Web

Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk gambar, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Laman ini, dengan kata lain "Kandungan Laman" adalah hak cipta, tanda dagang, pakaian perdagangan dan / atau harta intelek lain yang dimiliki, dikendalikan atau dilesenkan oleh YC Fabric E Store.

 

Komen dan Maklum Balas

Semua komen dan maklum balas ke www.wardahku.com akan menjadi milik YC Fabric E Store.

 

Pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada komen yang dikirimkan ke www.wardahku.com yang akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagang, privasi hak peribadi atau hak milik lain. Selanjutnya, pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kasar, atau cabul yang dihantar ke laman web ini. Pengguna akan menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab terhadap kandungan komen yang dibuat.

 

Informasi produk

Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan sama seperti yang ditunjukkan pada monitor kerana bergantung pada monitor pengguna.

 

(Newsletter)

Pengguna harus bersetuju bahawa YC Fabric E Store boleh menghantar buletin mengenai berita / produk / promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

 

Ganti rugi

Pengguna bersetuju untuk membela, mengganti rugi YC Fabric E Store dari sebarang tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan Laman web oleh anda.

 

Pautan ke laman web lain

Sebarang pautan akses ke laman web pihak ketiga adalah risiko anda sendiri. www.wardahku.com tidak akan berkaitan atau melibatkan diri dengan laman web seperti itu sekiranya kandungan / produk pengguna mengalami kerosakan atau kehilangan hubungan dengan laman web pihak ketiga.

 

Maklumat Ketidaktepatan

Dari semasa ke semasa, mungkin ada informasi di www.wardahku.com yang mengandungi kesalahan tipografi, ketidaktepatan, ketinggalan, yang mungkin berkaitan dengan keterangan produk, harga, ketersediaan dan isi artikel. Kami berhak untuk memperbaiki kesilapan, ketidaktepatan, perubahan atau penyuntingan maklumat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, kembalikan kepada kami dengan invois. Sila lihat "Dasar Pengembalian dan Pengembalian Wang".

 

Penamatan

Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau www.wardahku.com. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, www.wardahku.com juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan akan menolak akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.